Ansættelseskontrakt – sørg for at have alt på det rene og giv den ansatte og dig selv de rette vilkår

Hvis du skal ansætte medarbejdere i din virksomhed, er det lovpligtigt at de får en ansættelseskontrakt. På den måde står det sort på hvidt hvilket ansvar de pådrager sig og hvilke rettigheder de har i forhold til ferie, opsigelse m.v.

Nye medarbejdere, uanset om de er almindelige lønmodtagere eller funktionærer,  skal senest en måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse modtage en ansættelseskontrakt.

 

 

Lovpligtigt indhold

En ansættelseskontrakt skal indeholde bestemmelser om følgende:

 

 1. Arbejdsgiverens og arbejdstagerens navn og adresse
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Beskrivelse af arbejdet – gerne med angivelse af arbejdstagerens stillingsbetegnelse, rang mv.
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 5. Forventet varighed af ansættelsen
 6. Ferie – stillingtagen til hvorvidt ansættelsen er med betalt ferie
 7. Arbejdsgiverens samt arbejdstagerens opsigelsesvarsler
 8. Løn – anførelse af den gældende eller aftalte løn med evt. tillæg samt angivelse af betalingsterminer for lønnens udbetaling. Eventuel fastsættelse af mekanisme for lønnens regulering
 9. Arbejdstid – bestemmelse om normal daglig eller ugentlig arbejdstid
 10. Angivelse af evt. kollektive overenskomster
 11. Specielle forudsætninger og forhold for ansættelsen

 

 

Yderligere indhold

Derudover kan kontrakten typisk indeholde bestemmelser om følgende:

 

 1. Prøvetid og opsigelsesvarsel inden for prøvetiden
 2. Stillingtagen til situationer ved længerevarende sygdom
 3. Stillingtagen til hvorvidt arbejdstageren må have bibeskæftigelse
 4. Kunde-/eller konkurrenceklausul – når der er tale om en arbejdstager i en betroet stilling
 5. Individuelle bestemmelser om rettigheder/forpligtelser i det konkrete ansættelsesforhold.

 

Professionel hjælp

Det anbefales, at man lader en advokat udarbejde eller gennemgå ansættelseskontrakten. På den mådes sikres det, at kontrakten overholder loven samt i øvrigt dækker, hvad der er hensigten med ansættelsen.

 

Det er også muligt at finde skabeloner til ansættelseskontrakter på advokaters hjemmesider, som kan give dig en idé om, hvad ansættelseskontrakten skal indeholde.

 

Specielt skal man være yderst påpasselig med formuleringen af en kunde- eller konkurrenceklausul, så den rent sprogligt giver dig som arbejdsgiver den sikkerhed, der var tiltænkt i forbindelse med en medarbejders opsigelse. En kunde- eller konkurrenceklausul kan give den ansatte forpligtelser efter opsigelse, så de ikke kan oprette en virksomhed, der benytter sig af dine metoder og værdier.

 

 

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer