Få et overblik over virksomhedens finanser: Gør regnskabet op, når der afvikles

Selvom virksomheden er ved at lukke, skal indehaveren til stadighed have overblik over virksomhedens finansielle situation.

Særligt i en situation hvor der overvejes afvikling, er det vigtigt at der er et solidt overblik over regnskabet. Det er kun på den måde hele virksomheden kan gøres op i kroner og ører.

 

Er virksomheden solvent?
At være solvent vil sige, at værdien af aktiverne overstiger gælden, således at man er i stand til at “svare enhver sit”. Regnskabsteknisk er det det samme, som at egenkapitalen er positiv. Er egenkapitalen negativ, svarer det til at virksomheden er insolvent.

Mange virksomheder, der efter regnskabet at dømme er solvente, viser sig imidlertid ikke at være det alligevel, når de lukker.

Den regnskabsmæssige egenkapital er opgjort på basis af nogle værdiansættelser af virksomhedens aktiver, og selv om værdiansættelsen i reglen er forsigtig, er det ikke sikkert at den holder, når virksomheden skal lukkes. Navnlig værdien af maskiner, varelagre og lignende kan vise sig at falde væsentligt, når tingene skal sælges, uden at virksomheden fortsætter.

Gælden derimod, er jo som den er, og den ændres ikke af om virksomheden fortsætter eller ej.

Du skal derfor forsøge at lave en opgørelse, der viser virksomhedens aktiver holdt op mod gælden, hvor aktiverne er værdiansat forsigtigt til den værdi, de må forventes at kunne indbringe i forbindelse med en afvikling af virksomheden.

 

 

Er du selv solvent?
Er virksomheden personligt ejet af dig, har det ingen relevans, om gælden påhviler virksomheden eller dig selv, idet du hæfter med alt hvad du ejer (også dine private aktiver) for virksomhedens gæld.

Når du opgør gælden i forhold til aktiverne, skal du derfor tage dine private aktiver med i opgørelsen på linje med virksomhedens aktiver. Her skal virksomhedens såvel som din private gæld også tælles med.

Har virksomheden været drevet som aktie- eller anpartsselskab, er situationen en anden. Her skal du holde dine private forhold uden for opgørelsen og alene se på virksomhedens aktiver og gæld. Du hæfter jo ikke personligt for gælden. Dog vil du sandsynligvis hæfte for virksomhedens bankgæld, fordi de fleste banker forlanger en personlig kaution for at yde lån til et aktie- eller anpartsselskab.

 

 

Hvad betyder det så om virksomheden er solvent eller ej?
Er virksomheden solvent, kan du så at sige selv bestemme farten ved virksomhedens afvikling.

Er virksomheden derimod insolvent, er der en nærliggende risiko for, at nogen kommer til at tabe penge på virksomheden. Det vil sige at ikke alle virksomhedens kreditorer kan betales. I den situation bør du hurtigst muligt kontakte en advokat for at få råd om, hvordan du skal forholde dig, for ikke at gøre noget ulovligt.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer