Faresignaler/økonomistyring – lær dit regnskab at kende

Selvom du har været omhyggelig med at lægge budgetter og tænke tingene grundigt igennem for at undgå uforudsete problemer, vil der alligevel altid være en risiko for, at tingene udvikler sig anderledes end forventet

Erkend faresignaler
Jo tidligere du bliver klar over, at noget har ændret sig i forhold til det, du har planlagt, jo bedre er dine muligheder for at forholde dig til ændringerne og forsøge at rette op på dem.

Ofte ser man, at en virksomhed må lukke, selvom den måske kunne være reddet, hvis indehaveren af virksomheden på et tidligere tidspunkt var blevet klar over, at tingene ikke gik som de skulle.

 

At kunne læse regnskabet
Det er derfor meget vigtigt, at du har tilrettelagt bl.a. dit regnskabssystem på en sådan måde, at du så tidligt som muligt bliver klar over det, hvis tingene udvikler sig i en forkert retning.

 

Afvigelser fra budgettet
Hvad er det så, man skal holde øje med? Spørgsmålet kan i bund og grund besvares med et enkelt ord: ”Budgetafvigelser”.

 

Forudsætningen er, at du har et budget for din virksomhed.
Dette budget, som ikke nødvendigvis er særligt detaljeret, viser i tal, hvordan du forventer at virksomheden skal udvikle sig, navnlig hvad angår omsætning, omkostninger og resultat (nettoindtægt).

Du kan herefter løbende holde øje med, om udviklingen i virksomheden på de vigtigste punkter svarer til dine forventninger ved at sammenligne bogholderiet med budgettet.

 

Perioderegnskab
Er virksomheden af en vis størrelse, er det måske nødvendigt at lave et perioderegnskab, f.eks. hver måned, men selvom du, måske for at spare tid og penge, fravælger dette, kan du alligevel bruge bogholderiet til at holde øje med de vigtigste poster.

 

Mød regelmæssigt med revisor
Et bogholderi kan være svært at gennemskue, hvis man ikke selv er udlært bogholder. Mange vælger derfor med faste mellemrum at mødes med deres revisor for at diskutere virksomhedens drift. Sådanne regelmæssige møder kan være en god måde at holde øje med eventuelle faresignaler i regnskabet.

 

Ikke kun regnskabet
Regnskabet og bogholderiet er ikke altid det bedste sted at få information om budgetafvigelser. I mange virksomheder går der lang tid, før en budgetafvigelse viser sig i bogføringen.

 

Ordrer
Hvis f.eks. virksomheden er ordreproducerende (mange håndværksvirksomheder), vil man ofte i lang tid forinden kunne forudse en nedgang i omsætningen ved at ordrebeholdningen ikke udvikler sig som den skal.

 

Købs- og salgspris
Et andet muligt problem er, at omsætningen udvikler sig fint, men fortjenesten på omsætningen er for nedadgående. På et tidspunkt vil man selvfølgelig kunne se dette i regnskabet, men på et langt tidligere tidspunkt vil man ofte kunne opdage det, hvis man systematisk holder øje med forholdet mellem købs- og salgspriser. Måske kan man i dette tilfælde undgå en nedgang i fortjenesten, ved at man i tide justerer sine salgspriser.

 

Andre faresignaler
De ovenfor anførte faresignaler er alle hentet fra oplysninger inde i virksomheden, enten fra bogholderiet/regnskabet eller fra andre interne oplysninger.

En helt anden form for faresignaler kan hentes i virksomhedens omverden. Ændringer hos større kunder eller evt. leverandører kan være et varsel om forestående ændringer i omsætningen. Tendenser i samfundet kan være et varsel om, hvad virksomheden må forvente om måske seks måneder.

Et klassisk eksempel herpå er, at en stigende eller faldende obligationsrente har væsentlig betydning for aktiviteten i byggebranchen, så mange håndværksmestre følger renteudviklingen med stor interesse.

Et andet eksempel er, at handler du med udlandet, kan ændringer i valutakurser have stor betydning for din virksomhed.

Endelig kan modestrømninger, politiske forhold eller den tekniske udvikling tænkes at påvirke vilkårene for din virksomhed.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer