Fradrag i momsregnskabet – hvilke regler gør sig gældende?

For at du kan få momsen retur på en udgift du har afholdt, skal tre betingelser være opfyldt. Vi giver dig her et overblik.

1. Udgiften skal vedrøre en momspligtig aktivitet i virksomheden

Denne betingelse vil oftest være opfyldt pr. automatik, men hvis en virksomhed har både momsfrie og momspligtige aktiviteter, kan betingelsen være aktuel. Et eksempel er en døgnkiosk, der ud over dagligvarer, ugeblade m.v. også sælger tips og lotto som er momsfri aktiviteter. I sådanne tilfælde skal momsregnskabet føres på en speciel måde, som du må tale med SKAT eller din revisor om.

 

2. Der skal være moms i beløbet
En række af de udgifter, man normalt afholder i en virksomhed, er momsfrie. Som eksempler kan nævnes frimærker, forsikringer, aviser, visse kurser og kontingenter, tog- og flybilletter. For at betingelsen om at der skal være moms i beløbet er opfyldt, skal momsbeløbet være anført på leverandørens faktura. Alternativ skal teksten ”beløbet er inkl. moms” eller en lignende fremgå af fakturaen.

 

3. Der er en række undtagelser.
Politikerne har vedtaget en række regler, hvorefter momsen ikke kan refunderes, selvom både betingelse nr. 1 og 2 er opfyldt. De vigtigste af disse undtagelser er: Udgifter vedr. køb og drift af personbiler, personalepleje samt hotel- og fortæringsudgifter. I visse tilfælde kan man dog medregne ¼ af momsen på hotel- og restaurationsudgifter.

Det vil f.eks. sige, at du ikke kan få momsen af driftsudgifter som benzin og værkstedsudgifter vedr. en personbil refunderet, heller ikke selvom du udelukkende benytter bilen som firmabil. Dette forhindrer dog ikke, at udgiften til bilen medregnes i skatteregnskabet, her gælder andre regler.

For varebiler på gule plader gælder særlige regler, som under visse betingelser kan føre til, at du kan få momsen af driftsudgifterne retur, selvom du ikke medregner den tilsvarende udgift direkte i dit skatteregnskab. Du kan nemlig medregne den samlede moms af driftsudgifterne på en varebil i dit momsregnskab, også selv om du benytter bilen delvis privat.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer