Gæld i banken: Kend reglerne, når du skal afvikle virksomheden

Hvis du efter afvikling af din virksomhed ender med at have en gæld til din bank, har ikke blot du, men også banken et problem

Beskyttelse af mindrebemidlede
Banken kan forlange, at du sælger dit hus, hvis du har et sådant, og eventuelt din bil, mens der er grænser for, hvad banken (eller andre kreditorer) kan forlange, at du skal realisere af f.eks. almindeligt indbo.

Lovgivningen giver således borgerne en vis beskyttelse mod kreditorer i tilfælde af manglende evne til at betale en gæld.

 

Forældelse
Til gengæld må du leve med, at gælden ikke forældes. Gæld, der er stiftet uden et særligt retsgrundlag (f.eks. almindelig varegæld) forældes ganske vist efter fem år, men har du en afviklet gæld til banken, vil banken altid sørge for, at gælden først forældes efter 20 år. Og 20 års fristen kan brydes, blot ved at banken med et brev gør opmærksom på gældens eksistens.

 

Aftaler om afvikling
At hænge på en bankgæld virker kraftigt begrænsende på éns økonomiske handlefrihed. F.eks. vil man være afskåret fra at købe fast ejendom og i almindelighed også fra at købe f.eks. en bil, indtil gælden er afviklet.

Har du derfor efter afvikling af din virksomhed en bankgæld, der synes at være uoverskuelig, kan du kontakte banken og forsøge at få en aftale i stand. I nogle tilfælde vil banken være med til at nedsætte gælden, mod at de så rent faktisk modtager det aftalte beløb. Om du kan få en sådan aftale afhænger bl.a. af, om du efter bankens vurdering i det lange løb vil være i stand til at betale hele gælden eller ej.

Aftaler af den art indgås ofte med en advokat som mellemmand.

 

Gældssanering
Er din gæld til banken og/eller andre kreditorer helt uoverskuelig, kan du måske få det, man kalder gældssanering.

At få gældssanering vil sige, at man gennem skifteretten får nedsat sin samlede gæld fra et uoverskueligt beløb til et beløb, man har en realistisk mulighed for at betale.

Gældssanering er dog ikke noget, man bare lige får. Der stilles store krav til skyldneren, og mange ansøgninger om gældssanering bliver afvist.

Er du i en situation, hvor gældssanering kan være en mulig udvej for dig, skal du henvende dig til en advokat eller direkte til skifteretten i den by, hvor du bor.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer