Hav papirerne i orden fra start og får styr på dine tilladelser

Selvom du er blevet registreret eller har fået momsnummer, kan det sagtens være, at du også skal have særlige tilladelser til at kunne udføre dit erhverv.

De tilladelser du har behov for, afhænger I høj grad af den branche du beskæftiger dig med og hvad du foretager dig af forskellige virksomhedsaktiviteter. Herunder har vi kort beskrevet de mest almindelige udstedende myndigheder og tilladelser:

 

Kommunens tekniske forvaltning
Den tekniske forvaltning ligger inde med oplysninger om, hvorvidt bygninger eller lokaler må bruges til erhverv. Ikke alle lokaler må bruges til erhverv. Det kan for eksempel skyldes at de ligger i et boligområde.

Dog må man gerne drive virksomhed fra sin bopæl, hvis det ikke generer omgivelserne. Har du et oversættelsesbureau med dig selv som eneste ansat, vil det ikke være et problem af drive virksomheden fra dit eget hjem. Du ville dog få problemer, hvis du skulle sælge gamle biler fra din egen bolig i et parcelhuskvarter.

 

Kommunens miljøkontrol
Miljøkontrollen arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder, der er underlagt miljøkrav i forbindelse med etablering af virksomheden (støj, affald, lugtgener, spildevand o.lign.).

Dette gælder særligt restauranter og virksomheder som forurener, som for eksempel et mekanikerværksted.

 

Den lokale afdeling af Fødevaredirektoratet
Arbejder med registrering og tilsyn af al handel med levnedsmidler samt registrering, godkendelse og tilsyn af alt detailsalg og behandling af levnedsmidler. Fødevaredirektoratet tjekker bl.a. renlighed hos bagere, restauranter og andre, der handler med fødevarer. De kommer nu og da på uventet besøg for at teste renligheden. Webadressen er: www.foedevarestyrelsen.dk

 

Fødevarer og Næringsbasen
Alle virksomheder der handler med fødevarer skal optages i Næringsbasen. For at blive optaget i Næringsbasen, skal indehaveren af forretningen/restauranten bestå næringsprøven. Læs mere om næringsprøven på www.naeringsbasen.dk

 

Politimesteren
Udsteder næringsbrev for virksomheder, der sælger fødevarer samt evt. alkoholbevilling, hvis der skal sælges øl, vin og/eller spiritus.

Du skal være opmærksom på, at der kan være flere tilladelser for en række forskellige erhverv, ligesom der inden for de enkelte erhverv/brancher kan være forskellige former for tilladelser: beskikkelse, autorisation, bevilling, certifikat m.v.

Hvis du bliver medlem af en brancheforening inden for dit område, kan de spørges til råds angående de specifikke tilladelser, der kræves.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer