Hvem hæfter for hvad? Få styr på alle detaljer i kontrakten – også i forhold til din ægtefælle

At starte en virksomhed er forbundet med visse risici. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at du har helt og aldeles styr på, hvilke konsekvenser det får for dig og for din partner.

Ægtefæller er lovformeligt bundet til hinanden, og derfor er det vigtigt, at I ved præcis, hvilke muligheder der er under de tre former for “eje”, der er på tale. Vi tager jer her med omkring de vigtigste aspekter i bør være opmærksomme på:

 

Medmindre andet er specificeret, har I som ægtefæller fælleseje. Her gælder regler for “særråden” og “særhæften”. Det betyder, at ifølge dansk lovgivning råder vi over de ting, vi har anskaffet os, og vi hæfter for den gæld vi har stiftet. Anskaffer I efterfølgende ting sammen, vil de betegnes som sameje, og dette har ingen indflydelse på den generelle opfattelse af jeres ægteskabsstatus. Dette er som regel tilfældet, når det handler om anskaffelse af bolig.

 

At vi hæfter for den gæld vi hver især har påtaget os, betyder dog ikke, at der er vandtætte skodder mellem dig og din ægtefælles økonomi. Først og fremmest gælder “særhæften” ikke for skattegæld. Dernæst får værdierne i virksomheden stor indflydelse på en evt. opdeling af bo ved dødsfald eller i skilsmissesituationer.

 

For eksemplets skyld kan vi forestille os, at et par skal skilles, hvor den ene har stiftet en virksomhed.

 

Er der overskud i virksomheden, kan stifteren af virksomheden blive tvunget til at betale en sum, der svarer til halvdelen af virksomhedens værdi, når ægteskabet ophører. Det kan være svært at finde den slags penge, da værdien i virksomheden ikke opgøres i likviditet.

 

Er der derimod underskud i virksomheden, har det ikke nogen indflydelse for ægtefællen. Gælden betragtes som personlig, medmindre ægtefællen har kautioneret eller på anden måde påtaget sig at hæfte for gæld stiftet, i forbindelse med virksomhedsopstarten.

 

Derfor kan der være god fornuft i at få tegnet et særeje, der kun gælder for virksomheden.

 

Særeje oprettes gennem en ægtepagt, og skal være tinglyst for at være gældende.

 

Hvis I ikke er gift, er der ingen særlige regler, og selvom I deler bopæl, hæfter I som to individuelle personer.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer