Inkasso – Få pengene hjem, når kunden ikke vil betale

De fleste virksomheder oplever før eller siden, at en kunde trods gentagende rykkere, ikke betaler sin regning. Så må regnskabet gøres op ved hjælp af midler udefra

Når kunden nægter at betale, men ikke gør indsigelser mod kravet, kan regningen som regel inddrives via inkasso. Dog bør det overvejes, om det kan betale sig at køre sagen økonomisk. Vi hjælper dig med dine overvejelser her.

 

Kan inkasso betale sig?

Det korte svar er normalt Ja. Selv mindre beløb på 2 – 4.000 kan med fordel inddrives via inkassoprocessen. Hvis sagen handler om mere end 50.000 kr., skal man normalt bruge en advokat, mens udenretlig inkasso for sager under 50.000 kr., kan løses helt gratis ved at bruge inkassobureauer.

 

 

Inkassosagens gang

En inkassosag følger normalt et meget standardiseret mønster. Sagen starter normalt med, at du sender en faktura til din kunde. Denne faktura betales ikke og problemet opstår.

 

Du kan så enten vælge at sende op til 3 rykkere pålagt rykkergebyr, eller overdrage sagen til et inkassobureau. Hvis du vælger selv at sende rykkere, skal du være opmærksom på reglerne om rykkergebyrer bl.a. må der kun opkræves gebyr på 100 kr. pr. gang.

 

Når sagen er modtaget af et inkassobureau eller en advokat, vil man herfra sende endnu en rykker til skyldner, og fastholde dit krav. Hvis der fortsat ikke bliver betalt, bliver den såkaldte udenretlige inkasso indledt

 

 

Udenretlig inkasso

Den udenretlige inkasso betyder, at inkassobureauet eller advokaten fremsender et inkassovarsel pålagt inkassoomkostninger til skyldner.

 

Den udenretlige inkasso skal altså ikke koste dig noget. Dit inkassobureau eller din advokat får løn betalt direkte fra skyldner, hvis de skaffer dig dine penge.

 

Hvis den udenretlige inkasso ikke får skyldner til at betale, fortsætter sagen til domstolene – altså til indenretslig inkasso.

 

 

Indenretlig inkasso

Hvis dit krav er på under 50.000 kr., vil der nu blive udarbejdet et betalingspåkrav, som indgives direkte til fogedretten. Hvis kravet er på over 50.000 kr., vil din advokat først udtage en stævning imod skyldner, og via de almindelige domstole forsøge at få dom over ham.

 

Derefter går sagen i fogedretten. Fogedretten tilsiger skyldner, og oplyser ham, at han skal møde i fogedretten en bestemt dag. Hvis skyldner ikke møder den pågældende dag, kan du efterfølgende anmode om at få skyldner politifremstillet.

 

Når skyldner møder i fogedretten, afholdes et fogedmøde. På dette møde diskuteres skyldners økonomiske forhold, og man forsøger at finde en betalingsaftale. Såfremt man ikke kan blive enige om en aftale, kan der foretages udlæg i dele af skyldners ejendele.

 

Hvis skyldner fortsat ikke betaler, kan disse ejendele tvangssælges på auktion, og fortjenesten kan bruges til at dække dit krav helt eller delvist.

 

Et krav på betaling af et pengebeløb forældes efter 3 år, og det er derfor vigtigt at du inden udløbet af denne frist får indledt din inkassosag. Ellers mister du retten til beløbet.

 

 

Hvis kunden ikke har fået den rette vare

Hvis kunden gør indsigelser og nægter at betale, fx fordi kunden/skyldner mener, at du ikke har leveret rettidigt, i rette kvalitet eller lignende, kan problemet kun løses ved en retssag. Hvis sagen omhandler beløb på under 50.000 kr., kan sagen løses lettere og billigere via småsagsprocessen, fremfor at starte en retssag.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer