Læg effektive budgetter og bevar overblikket

Ved hjælp af budgetter er det muligt ret præcist at beregne, hvor stort et behov for penge, der er forbundet med at etablere og drive din virksomhed.

Budgetterne er redskaber, du skal bruge for at finde ud af, hvor stort et kapitalbehov du har for at kunne etablere og drive din virksomhed.

 

Som udgangspunkt skal du udarbejde og bruge fire budgetter:

 

1. Privatbudget

Privatbudgettet bruges til at finde ud af, hvor meget du skal trække ud af virksomheden for at dække dine private udgifter. Altså, hvor meget ”løn” skal du være i stand til at trække ud af virksomhed. ”Løn” i denne sammenhæng skal tages af virksomhedens overskud, som er det, der ”aflønner” iværksætteren, når virksomheden er startet.

 

2. Etableringsbudget/startbudget

For at finde ud af, hvilke omkostninger der er nødvendige og hensigtsmæssige at afholde inden virksomheden starter, skal man lave et etableringsbudget.

Etableringsbudgettet er en oversigt over de omkostninger, der vil være, frem til at du kan starte din virksomhed og få nogle indtægter.

 

3. Driftsbudget

Driftsbudget bruges til at finde ud af, hvilke løbende omkostninger der er forbundet med at drive virksomheden og hvilken omsætning der forventes at være i den nye virksomhed.

 

4. Likviditetsbudget

Et likviditetsbudget er en kronologisk oversigt over forventede ind- og udbetalinger i virksomheden over en given periode.

 

Likviditetsbudgettet viser således helt konkret, hvad der vil være i kassen på et givet tidspunkt og dermed også hvor stor kapital, der er behov for til opretholdelse af virksomhedens drift og for at undgå at kassen bliver tom imellem ud- og indbetalinger.

Ofte vil det være en revisor eller banken, der udregner dit behov for likviditet.

 

Andre budgetter

Udover at bruge budgetterne i forbindelse med at beregne kapitalbehovet, kan det også være hensigtsmæssigt at lave forskellige budgetter, for at beregne de økonomiske konsekvenser af etableringen og driften.

 

Man kan udarbejde et ”optimistisk” budget, altså et budget, hvor starten på virksomheden går bedre end du kunne forvente, dvs. at du hurtigere får en omsætning/et salg, der er større end det forventede.

På samme måde med et ”pessimistisk” budget, hvor starten er går dårligere end forventet.

I begge tilfælde vil det være interessant at se de nærmere konsekvenser for likviditet, kapacitet, de fysiske rammer for virksomheden samt andre områder, der er påvirket af ændringer i den forventede driftssituation.

 

Styr med budgetter

Ved at opstille forskellige alternative budgetter vil du også opnå muligheden for i større udstrækning at kunne styre den økonomiske udvikling i virksomheden. Du kan hele tiden se, om det går som forventet, eller du er bagud/forud for de budgetter, der er udarbejdet. Du får dermed mulighed for at gribe ind, ændre beslutninger eller iværksætte nye handlinger i virksomheden, som følge af den ændrede økonomiske situation.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer