Læg en årsplan og sørg for at nå jeres mål på struktureret vis

En årsplan for virksomheden er mere et redskab til at skabe overblik og demonstrere sammenhæng end et forsøg på time management. Vi giver dig her et overblik til at få lagt en effektiv årsplan

En årsplan kan være et bidrag til at alle i virksomheden får information i tide, og ikke mindst yder deres indsats til centrale begivenheder i virksomhedens liv. På den måde er årsplanen medvirkende til at den interne kommunikation, og dermed driften, er i top.

 

Planen er desuden et vigtigt led i etablering af virksomhedens historie. Det er den historie alle nuværende og kommende medarbejdere skal forholde sig til og arbejde videre på. Årsplanen er det sted, hvor udtalelsen: “Sådan mener vi nu, at tingene skal gøres her ” kommer konkret til udtryk.

 

 

Tjekliste til årsplan

Virksomhedens årsplan er kort og godt en kalender med angivelse af de gennemgående begivenheder i virksomheden, der finder sted hvert år. Her tilføjes højdepunkter for det indeværende år.

 

Årsplanen kan bl.a. indeholde:

 

 

Budget og regnskab

 

Årsbudget

 • udkast (datoer for færdiggørelse, fremlæggelse for medarbejdere og for bestyrelse)
 • udkast (do.)
 • Endelig udgave (do.)
 • Budgetopfølgning (datoer for månedlig opfølgning)

 

Regnskaber

 • Udkast til årsregnskab (datoer for udarbejdelse, fremlæggelse for medarbejdere og for bestyrelse)
 • Endelig udgave (do.)

 

 

Ledelse

 

Faste ledelsesmøder

 • Overordnede temaer (datoer med emner for faste møder)
 • Dagsorden og referater (datoer for offentliggørelse af dagsordener og referater)
 • Halvårlige ledelsesseminarer
 • Temaer og bidrag (datoer for seminarer med angivelse af temaer og hvilken form for bidrag der ønskes)
 • Dagsorden og referater (datoer for offentliggørelse af dagsordener og referater)

 

 

Medarbejdere

 

 • Medarbejdersamtaler (angivelse af periode for afholdelse af halvårlige medarbejdersamtaler og datoer for sidste frist for indlevering af materiale til samtalerne)
 • Lønforhandlinger (angivelse af periode for afholdelse af årlige lønforhandlinger)
 • Ferie (angivelse af sommerferieperiode og frist for indlevering af ønsker om øvrige ferieperioder)

 

 

Udvikling

 

 • Efteruddannelse (datoer for udmelding af budget til efteruddannelse, aflevering af oplæg til efteruddannelsesaktiviteter, udarbejdelse af plan for efteruddannelse og for fremlæggelse af plan)
 • Produkt- og teknologiudvikling (datoer for udmelding af budget til produkt- og teknologiudvikling, aflevering af forslag til udviklingsprojekter, udarbejdelse af plan for udviklingsprojekter, fremlæggelse af plan og for årligt evalueringsmøde)

 

 

Kundeseminarer og markedsføring

 

 • Messedeltagelse (angivelse af datoer for planlagt messedeltagelse og for forelæggelse af messemateriale for medarbejdere)
 • Brochurer og andet salgsmateriale (angivelse af datoer for faste halvårlige møder, hvor vurdering af materiale finder sted, datoer for indlevering af kritik af eksisterende materiale og forslag til forbedring, datoer for fremlæggelse af revideret materiale)

 

 

Bestyrelsesmøder

 

 • Vigtige datoer (for afholdelse af møder, offentliggørelse af dagsordener og af referater)

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer