Læg en solid marketingplan og sørg for din markedsføring bliver hver en krone værd

Marketingplanen er et værktøj, som skal sikre dig, at dine produkter/serviceydelser bliver markedsført ud fra de mest gunstige forhold. Du skal med andre ord sørge for, at din virksomhed får så meget valuta for pengene som muligt.

En solid marketingplan kan skabe utrolige resultater og hjælpe dig med at vækste i nye højder. Markedsføring kan være tricket til at blive bemærket på markedet.

Det kan være dyrt at markedsføre sig. Derfor er det vigtigt at man får anvendt sine begrænsede penge til markedsføring effektivt. Her bør man være bevidst om, hvilket mål man har med markedsføringen. Skal de besøge din hjemmeside? Skal de købe? Skal de sprede ordet om dit brand? Der findes et utal af marketing muligheder, og vælger man den forkerte strategi, tager det resultatet i den gale retning.

Din marketing skal være så specifikt baseret på din målgruppe som muligt. Jo mere læseren føler, at det er dem teksten henvender sig til, jo bedre effekt vil det have.

 

Planlæg din markedsføring
Markedsføring er en forudsætning for, at din virksomhed bliver kendt på markedet, og at du dermed får skabt en indtjening.

Imidlertid bliver markedsføring ofte undervurderet, og mange vælger at markedsføre sig på må og få. Det medfører ofte, at ressourcerne bliver brugt forgæves. Her vil en plan over markedsføringen kunne hjælpe.

 

Inden du går i gang
Hvis du henvender dig til en ny målgruppe, er det en god ide en sidste gang at sikre dig, at du har valgt den rigtige målgruppe:

 • Vurder størrelsen på målgruppen – hvor meget kan du afsætte?
 • Er der et behov hos målgruppen for dit produkt/din ydelse?
 • Kan du imødekomme målgruppens krav? (kvalitet, service, prisniveau etc.)
 • Vurder konkurrencen – er der f.eks. hård konkurrence på markedet?
 • Hvordan er fremtidsmulighederne hos målgruppen?

Hvis du vurderer, at der er en positiv sammenhæng mellem dine markedsføringsudgifter og dine indtjeningsmuligheder (rentabilitet), kan du gå videre i din planlægning.

 

Markedsføringsmaterialet
Det er vigtigt at du har det det fornødne materiale i orden, inden du påbegynder din markedsføring. Det nytter ikke, at du først skal til at udarbejde annoncer, hjemmeside etc., når du først er gået i gang.

 

Valg af markedsføringsaktiviteter
Nogle aktiviteter passer bedre til dit produkt/din ydelse og din målgruppe end andre. Desuden skal du også her sammenholde udgifterne med din indtjeningsmulighed. I dag findes der mange muligheder for at kombinere aktiviteterne. Eksempelvis kan du vælge kombinerede aktiviteter inden for sociale medier, PR, sponsering, events, telefonsalg, annoncering, osv.

 

Sådan udarbejder du din marketingplan
Du får det bedste overblik over dine aktiviteter, ved at udarbejde en skematisk oversigt:

 • Udvælg de aktiviteter, som passer bedst i forhold til din aktuelle situation
 • Fastlæg en tidsperiode for markedsføringen
 • Afsæt plads til beløb – så har du samtidig en budgetoversigt
 • Skriv alle aktiviteter ned i prioriteret rækkefølge
 • Marker i hvilke uger, aktiviteterne skal finde sted
 • Husk at afsætte tid til opfølgning og aftaler
 • Husk løbende at vurdere effekten af din indsats
 • Vær opmærksom på højtider, sommerferie mv.

 

Vurdér og opdater planen
Markedsføring og aktivitetsplanlægning er ikke noget, der kun skal foretages én gang. Det skal planlægges løbende og være fleksibel med de nye produkter du får ind, og hvordan markedet og dine kunders interesse ændrer sig.

Marketingplanen skal jævnligt opdateres og tilpasses, ligesom du løbende skal vurdere effekten af dine aktiviteter. Hvor mange henvendelser har du fået på din annonce? Står antallet af henvendelser i et fornuftigt forhold til markedsføringsindsatsen?

I forbindelse med planlægningen skal du også overveje, hvilke aktiviteter du selv kan varetage og hvilke du skal købe hjælp til. Samtidig er det vigtigt, at du ikke sætter flere aktiviteter i gang, end du kan nå at følge op på.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer