Lønadministration: Få opsat et effektivt system, hvor alt glider flydende

Hvis din virksomhed er nået dertil, hvor du skal have én eller flere lønnede medarbejdere, så skal du overholde nogle spilleregler, som det offentlige har fastsat.

Du vil erfare, at udbetaling af løn til medarbejdere er den mest komplicerede administrative ting, en mindre virksomhed kommer ud for. Derfor køber de fleste sig fra denne opgave.

 

Registrering som arbejdsgiver

Så snart du har ansat en person og inden du første gang udbetaler løn, skal du registreres som arbejdsgiver. Det gør du på virk.dk og det fungerer som et tillæg til virksomhedens momsregistrering.

 

Du har pligt til, på eget initiativ, at tilmelde dig som arbejdsgiver i god tid, inden første lønudbetaling.
Hvis du selv vil administrere udbetalingen af løn, skal du være sikker på, at du kan holde styr på følgende:

 

 

ATP

I de fleste tilfælde skal der ud af lønnen trækkes et ATP-bidrag (Arbejdsmarkedets Tillægspension). Medarbejderens bidrag udgør et fast beløb, som arbejdsgiveren så skal bidrage med det dobbelte.

 

Arbejdsgiveren skal indbetale den samlede ATP ca. to uger efter udgangen af hvert kvartal, altså fire gange årligt.

 

 

AM-bidrag

Efter fradrag af ATP, men inden udbetaling af lønnen til de ansatte, skal du beregne AM-bidrag samt A-skat. Disse beløb skal også trækkes fra lønnen, inden den udbetales til medarbejderen. Forkortelsen AM-bidrag står for Arbejdsmarkedsbidrag.

 

 

A-skat

A-skat beregnes i modsætning til AM-bidrag individuelt for hver medarbejder ud fra deres skattekort. A-skatten beregnes af lønnen efter fradrag af ATP og AM- bidrag.

 

Udover beregning af AM-bidrag samt A-skat af lønnen, skal du også hver måned beregne de samme bidrag og skatter af de feriepenge, der kan beregnes af månedens løn. Bidrag og skat af optjente feriepenge, skal løbende indbetales til SKAT sammen med bidrag og skat af løn.

 

A-skat m.v. skal betales til SKAT ti dage efter udløbet af den måned, lønnen udbetales for. Større virksomheder skal betale hurtigere.

 

 

Feriepenge

Hvis medarbejderen er fastansat og har ferie med løn, behøver du normalt ikke at beregne feriepenge. Kun hvis medarbejderen fratræder, skal feriepengene og skatten heraf beregnes. Til gengæld skal der beregnes et ferietillæg på 1,5 %

 

Hvis du derimod beskæftiger timelønnede medarbejdere, skal feriepengene beregnes løbende. Efter udgangen af hvert kvartal, skal kvartalets feriepenge (efter fradrag af A-skat m.v.) normalt indbetales til FerieKonto. Er du medlem af en arbejdsgiverorganisation, kan du i visse tilfælde få tilladelse til at vente med at indbetale feriepengene, til lønmodtageren skal have pengene udbetalt.

 

Feriepengene udgør 12,5% af den udbetalte løn (før skat).

 

Andre forhold

De ovenfor beskrevne forhold gælder stort set alle virksomheder, der har én eller flere ansatte. Herudover kan du komme ud for at skulle medtage og indberette en række andre ting vedrørende lønadministrationen som eksempelvis være syge- og barselsdagpenge, pension, bonus og kørselsgodtgørelser.

 

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer