Når den første ansatte kommer på lønningslisten – få styr på det juridiske

På et tidspunkt vokser din virksomhed sig så stor, at du ikke kan løfte alting selv. Så skal der folk på lønningslisten, og det stiller visse krav til dig og din administration af virksomheden. For lønudbetaling er en af de tungere ting, du skal igennem.

Som iværksætter kan noget af det sværeste være, at erkende at du ikke kan gøre alting selv, og at du i sidste ende sparer tid og penge, og gør produktiviteten mere effektiv, ved at hyre en medarbejder til at tage sig af nogle af dine mange opgaver. Som iværksætter vil du nu altid have mange hatte på. Nu får du blot en hjælpende hånd.

Inden din første medarbejder får sin første løn, skal du forbi Erhvervsstyrelsen på virk.dk for at blive registreret som arbejdsgiver. Det er det samme sted, du blev momsregistreret. Husk at gøre dette i god tid inden første lønudbetaling.

Står du selv for at udbetale løn, skal følgende indberettes på eIndkomst hver måned:

 

Indbetaling til ATP
For næsten alle ansatte, skal der trækkes ATP-bidrag af lønnen (Arbejdsmarkedets Tillægspension). Dine medarbejdere skal selv betale, hvis de er heltidsansatte og månedslønnede. Beløbet kan variere for deltidsansatte. Som arbejdsgiver skal du indbetale det dobbelte.

ATP skal indbetales fire gange om året, ca. to uger efter hvert kvartal, og satsen fastsættes en gang årligt.

 

Arbejdsmarkedsbidrag
Du skal udregne AM-bidrag for dine ansatte, inden du udbetaler løn til dine ansatte. Dette gøres før du udregner A-skatten. Begge beløb skal trækkes fra, inden du udbetaler lønnen.

 

A-skat
Efter du har trukket ATP og AM-bidragene fra, skal hver enkelt ansatte have deres A-skat udregnet individuelt, ud fra personligt fradrag og trækprocent på deres skattekort.

Senest 10 dage efter månedens udløb, skal du huske at indbetale A-skatten. Denne dato kan ændre sig, hvis du har ansatte. Så skal A-skatten indbetales sidste dag i måneden, der er udbetalt løn. Du skal også huske at oplyse SKAT om, hvor meget du har udbetalt i løn, tilbageholdt i A-skat m.v. hvert år i januar, ca. tre uger efter nytår.

 

Feriepenge
Ansatte har også ret til feriepenge. Disse udgør 12,5% af den udbetalte løn før skat. Har du til gengæld ansatte på fuld tid, der har ferie med løn, er det kun, hvis medarbejderen fratræder, at det er nødvendigt at udregne ferietillægget. Her skal du huske et tillæg på 1,5%.

Bruger du Feriepenge, skal du også huske, at medregne AM-bidrag og A-skat samt andre skatter. Disse skal løbende indbetales til SKAT. Feriepengene i sig selv skal som regel indbetales til FerieKonto efter hvert kvartal. Medlemmer af arbejdsgiverorganisationer kan søge om tilladelse til at udskyde indbetalingen til de skal udbetales til den ansatte.

 

Husk også
Ud over ATP., AM-bidrag og feriepenge, skal du huske at indbetale ved eventuelle pensionsordninger, syge- og barselsdagpenge, kørselsgodtgørelse, akkordordninger osv.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer