Opsigelse af ansatte – sådan klarer du den ubehagelige situation helt efter bogen

En opsigelse er sjældent en rar ting, og kan i visse tilfælde ende rigtigt grimt. Derfor er det vigtigt, at du følger reglerne for afskedigelse af ansatte.

Start med en advarsel
Såfremt du er utilfreds med den måde, din medarbejder udfører sit arbejde på, kan du starte med at udstede en advarsel. Denne bør være skriftlig, og tydeligt informere om, hvad der forårsager utilfredsheden, og hvordan medarbejderen kan rette op på problematikken. Husk at få gjort klart, hvad konsekvenserne bliver. Få gerne medarbejderen til at underskrive advarslen, så der ikke er tvivl om, at den er forstået.

Hvis ikke dette virker, er det blevet tid til, at du stopper samarbejdet og opsiger din medarbejder.

 

Varsel
Ansatte i funktionærstillinger har opsigelsesvarsler, der er afhængige af deres anciennitet.

  • I de første seks måneder af ansættelsen, har de en måneds opsigelse.
  • Efter seks måneders ansættelse stiger dette til tre måneders opsigelse.
  • Opsigelsesperioden stiger med en måned hvert tredje år – dog højst til seks måneder.
  • Ansatte på prøve, kan opsiges med 14 dages varsel, der alle skal ligge i prøveperioden.

Alle opsigelser skal være skriftlige, ligesom de skal begrundes sagligt og professionelt.

 

Sygdom
Alle funktionæransatte kan opsiges med én måneds varsel, hvis de har 120 sygedage inden for en sammenhængende periode på 12 måneder – uanset anciennitet. Det er dog et krav, at dette skal stå i ansættelseskontrakten.

 

Ikke funktionærer:
Ansatte, der ikke er dækket af funktionærloven er anderledes stillet. Korttidsansatte kan som regel opsiges med øjeblikkeligt varsel. Hvis den ansatte er dækket af en overenskomst eller en skriftlig aftale i forbindelse med ansættelsen, skal disse naturligvis overholdes.

 

Bortvisning
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at afskedige medarbejderen øjeblikkeligt og bortvise vedkommende. Decideret lovbrud som tyveri eller bedrageri eller for meget fravær uden gyldig grund, kan være nok begrundelse. Uanset årsagen, skal bortvisningen finde sted lige efter arbejdsgiveren bliver opmærksom på årsagen.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer