Selvstændig og A-kasse – her er kravene for at kunne få dagpenge

Du er ikke afholdt fra at være medlem af en A-kasse, bare fordi du er selvstændig. Dagpengeperioden er to år, ligesom for lønmodtagere, og det samme gælder for nogle af de krav, der også gør sig gældende for en lønmodtagers A-kasse.

Der er dog visse krav som er anderledes:

  • Du skal have arbejdet med din virksomhed i min. 30 timer ugentlig over de sidste 52 uger.
  • Du skal være endeligt ophørt med din virksomhed

Opfylder du disse krav, skal du have beregnet din dagpengesats. For selvstændige, der har drevet egen virksomhed i minimum tre år, er det muligt at få den faste sats, der per 2018 er 223.596 kr. om året før skat. Hvis du har mindre end de tre år, kan du få den beregnede sats.

Den beregnede sats er afhængig af en række forskellige forhold. Der er eksempelvis forhold vedr. barsel, hvor der udregnes ud fra gennemsnittet af de bedste to år af de sidste fem regnskabsår. Her tages der udgangspunkt i det skattemæssige overskud. Tallet skal du dividere med 260 for at få dagssatsen. Din dagpengesats er 90% af denne sats efter arbejdsmarkedsbidrag på 8%.

 

Karensperiode:
Normalt er der tale om en karensperiode på tre uger for selvstændige, medmindre virksomheden er gået konkurs eller sat på tvangsauktion. I så fald kan du få dagpenge allerede efter en uge.

Du bliver trukket for en dags dagpenge for hver fjerde måned, du er på dagpenge. Hvis du til gengæld har almindelig ansættelse og arbejde på normal løn i minimum 148 timer inden for en fire måneders periode, kan du undgå at blive trukket.

 

Supplerende dagpenge
Det er muligt at få supplerende dagpenge, mens du driver din selvstændige bibeskæftigelse. Du skal blot kunne bevise, at arbejdet kan udføres udenfor de normale arbejdstider. Dette er dog afhængigt af en tilladelse fra din A-kasse.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer