Sort på hvidt – få helt styr på samarbejdsaftalen

Det er i høj grad op til dig selv, hvordan en aftale mellem dig og dine samarbejdspartnere skal se ud. Der er visse elementer i bl.a. funktionærloven og andre love, der ikke kan fraviges. Bortset fra det, gælder det om at indgå en aftale, hvor begge parter vinder

Her kan det være en god idé at finde eksempler på kontrakter på nettet eller finde direkte skabeloner, du kan blive inspireret af. På den måde behøver I ikke at skulle til at opfinde den dybe tallerken, for at udarbejde en kontrakt, der giver mening, og som kommer hele vejen rundt.

I sin iver for at påbegynde samarbejdet, kan man let komme til at glemme flere punkter, som kan være yderst relevante på et senere tidspunkt. Gennemlæs grundigt den kontrakt I stykker sammen, og få gerne flere øjne til at kigge på den, for at være sikker.

Det er ikke nødvendigt at inddrage en advokat til at optegne enkelte kontrakter, men du skal være opmærksom på, at få afdækket så mange elementer i aftalen som muligt:

 

En god struktur kan være:

  • Få klargjort, hvem de involverede parter er
  • Gør tydeligt, hvad kontraktens formål er
  • Tydeliggør mængder, deadlines, datoer, adresser, samt beløb og betingelser i tydelige vendinger
  • Få styr på definitionerne, så der ikke opstår misforståelser
  • Gør det klart, hvem der har ansvar for hvad
  • Få afdækket konsekvenserne for misligholdelse
  • Specificer rettigheder og ejerskab
  • Sæt en klar dato for aftalens start og ophør
  • Inkludér gerne mulige løsningsmodeller i tilfælde af konflikt
  • Underskriv – Alle parter samt evt. vitterlighedsvidner

Vurdér om indholdet viser sig at være så kompliceret eller omfangsrigt, at det er hensigtsmæssigt, at få en advokat ind over.

 

Bevisførelse
Opstår der stridsspørgsmål mellem dig og dine samarbejdspartnere, sikrer en veludført kontrakt, at der hurtigt og nemt kan afgøres, hvor skylden ligger, og hvad konsekvenserne bliver. Det er derfor også en god idé at lagre al elektronisk kommunikation.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer