Handelsbetingelser

Her kan du læse mere om handelsbetingelserne for medlemmer af IVN. Du kan også se mere om vores brug af cookies og om hvordan vi indsamler personoplysninger.

Generelt

Nærværende aftale er gældende mellem IVN-medlemmer og IVN:

 

IVN A/S

Guldsmedgade 20, 1.

8000 Aarhus C

CVR: 40046712

info@ivn.dk

+45 60 80 50 50

 

Baggrund og formål

Baggrunden for aftalen er at sikre retlig regulering af samarbejdet mellem medlemmet og IVN, hvorefter medlemmet får adgang til IVN, (herefter Aftalen).

IVN er et netværk for iværksættere, og arbejder bl.a. for at hjælpe dem med at opnå større succes ved at skabe relevante og værdiskabende services for det enkelte medlem.

For at blive medlem af IVN, skal man være mindst 18 år og bosiddende i Danmark.

Alle kan blive medlem – både iværksættere, der allerede er startet op og dem, der går med tanker om det.

Det er ikke et krav, at man har et CVR-nummer for at benytte IVN. Dog betragtes alle køb som erhvervskøb, og IVN kan til enhver tid stille krav om et gyldigt CVR-nummer ved aktiviteter og services.

 

Priser og betaling

De gældende priser er eksklusive moms og angives i DKKBetaling for medlemskabet trækkes automatisk via betalingskort en gang årligt, medmindre man er på anden frekvens. Det er altid muligt at se tidligere køb via login på hjemmesiden.

Abonnementet er indeksreguleret, hvorfor prisen reguleres én gang årligt pr. 1. januar. IVN forbeholder sig desuden retten til at justere priserne i tilfælde af stigende omkostninger eller ændringer i medlemskabet, hvilket varsles forud via mail.

Data som sendes i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken IVN eller andre har mulighed for at læse de indtastede kortoplysninger.

 

Fortrolighed

Hos IVN er tillid og fortrolighed afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra medlemmer behandles derfor fortroligt.

 

Ansvar

IVN er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige driftsforstyrrelser på hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for IVN’s kontrol.

IVN er ikke ansvarlig for services og/eller rådgivning, som leveres til medlemmet fra én af IVN’s samarbejdspartnere. Disse er selvstændige juridiske enheder og en hver tvist opstået som følge af en samarbejdspartners rådgivning og/eller service, er et forhold mellem medlemmet og den enkelte partner.

 

Opsigelse

Der er ingen binding på IVN, og man kan til enhver tid opsige sit medlemskabet på ens profilside. Ved opsigelsen stopper medlemskabet øjeblikkeligt, hvorefter man ikke længere har adgang til hverken IVN eller tilknyttede services. Alle profilens lagrede data i systemet slettes samtidigt, undtagen dem IVN er forpligtet til at opbevare længere.

 

Fortrydelse

Når medlemmet foretager køb på IVN, hvad enten det er køb af adgang til abonnement eller et eventuelt enkeltkøb, er det altid at betragte som salg til erhvervsdrivende. Medlemmet accepterer derfor at fortrydelsesretten for købet, uanset årsag, bortfalder ved købets gennemførelse.

 

Misligholdelse

Abonnementet er personligt, og medlemmet må derfor ikke overdrage adgange, indhold eller medlemstilbud til andre. Såfremt overtrædelser finder sted, opsiges aftalen straks.

 

Persondatapolitik

For at hjemmesiden skal fungere, har IVN brug for at indsamle data om medlemmet. Behandlingen sker efter reglerne i IVN’s Persondatapolitik.

 

Cookiepolitik

IVN anvender bl.a. cookies for at hjemmesiden kan huske og genkende enheder, når man besøger siden igen. Læs mere om hvordan der anvendes cookies i IVN’s Cookiepolitik.

 

Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der måtte udspringe af eller i forbindelse med Aftalen skal i første omgang søges løst ved forhandling og dernæst ved mediation. Kan tvisten ikke løses ved én af disse, afgøres sagen ved byretten i Aarhus.

 

 

————————–

Opdateret: 12/9-2023

IVN IVN

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer