Handelsbetingelser

Her kan du læse mere om handelsbetingelserne for medlemmer af IVN. Du kan også se mere om vores brug af cookies og om hvordan vi indsamler personoplysninger.

Generelt

Nærværende aftale er gældende mellem IVN-medlemmer og IVN:

 

IVN A/S

Lystrupvej 1E

8240 Risskov

CVR: 40046712

info@ivn.dk

+45 60 80 50 50

 

Baggrund og formål

Baggrunden for aftalen er at sikre retlig regulering af samarbejdet mellem medlemmet og IVN, hvorefter medlemmet får adgang til IVN, (herefter Aftalen).

IVN er et netværk for iværksættere, og arbejder bl.a. for at hjælpe dem med at opnå større succes ved at skabe relevante og værdiskabende services for det enkelte medlem.

 

Priser og betaling

For at blive medlem af IVN, skal man være mindst 18 år, bosiddende i Danmark og have et CVR-nummer.

Betaling for medlemskabet foregår via faktura, der automatisk tilsendes på mail en gang årligt. Alle priser vil være opgivet eksklusiv moms og er angivet i DKK.

Abonnementet indeksreguleres én gang årligt pr. 1. januar. IVN forbeholder sig desuden retten til at justere priserne yderligere i tilfælde af stigende omkostninger eller ændringer i medlemskabet, hvilket varsles forud via mail.

 

Fortrolighed

Hos IVN er tillid og fortrolighed afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra medlemmer behandles derfor fortroligt.

 

Ansvar

IVN er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige driftsforstyrrelser på hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for IVN’s kontrol.

IVN er ikke ansvarlig for services og/eller rådgivning, som leveres til medlemmet fra én af IVN’s samarbejdspartnere. Disse er selvstændige juridiske enheder og en hver tvist opstået som følge af en samarbejdspartners rådgivning og/eller service, er et forhold mellem medlemmet og den enkelte partner.

 

Opsigelse

Medlemskabet af IVN er fortløbende og uden binding. Hvis man ønsker at opsige sit medlemskab, skal man skrive til info@ivn.dk med navn, CVR-nummer samt begrundelse for opsigelsen. Derefter stopper medlemskabet øjeblikkeligt, og man har ikke længere adgang til netværksgruppe, events eller andre tilknyttede services.

 

Fortrydelse

Når medlemmet foretager køb på IVN, hvad enten det er det fortløbende medlemskab eller et eventuelt enkeltkøb, er det altid at betragte som erhvervskøb. Medlemmet accepterer derfor at fortrydelsesretten for købet bortfalder ved aftalens indgåelse uanset årsag.

 

Misligholdelse

Medlemskabet er personligt, og må derfor ikke overdrages til andre. Såfremt overtrædelser finder sted, opsiges aftalen straks.

 

Persondatapolitik

For at hjemmesiden skal fungere, har IVN brug for at indsamle data om medlemmet. Behandlingen sker efter reglerne i IVN’s Persondatapolitik.

 

Cookiepolitik

IVN anvender bl.a. cookies for at hjemmesiden kan huske og genkende enheder, når man besøger siden igen. Læs mere om hvordan der anvendes cookies i IVN’s Cookiepolitik.

 

Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der måtte udspringe af eller i forbindelse med Aftalen skal i første omgang søges løst ved forhandling og dernæst ved mediation. Kan tvisten ikke løses ved én af disse, afgøres sagen ved byretten i Aarhus.

 

 

————————–

Opdateret: 10/1-2024

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer