Momsopgørelse – sådan indberetter du din moms korrekt

Med jævne mellemrum skal du indbetale moms til SKAT. Her skal du have fundet frem til det præcise momstal der skal indberettes og betales.

Momsperioden
Når du registreres som virksomhed ved SKAT, skal du indbetale moms – for nystartede virksomheder opgøres det normalt kvartalsvis. SKAT arbejder med nogle beløbsgrænser, så du senere kan overføres til at opgøre moms halvårligt.

Dansk moms er på 25% og skal altid angives og betales senest to måneder efter et kvartals udløb. Her er det vigtigt at beløbet betales tidligst 2 dage inden datoen for betaling. Ellers bliver betalingen ikke registreret og du får beløbet igen.

Har du ikke tjent en krone på din virksomhed i et helt kvartal, kan du nulindberette. Her er det dog meget vigtigt at du netop ikke har tjent noget som helst, så sørg for at dobbelttjekke dette. Du kan ikke undlade at indberette, selvom du ikke har tjent noget.

 

Princippet i momsopgørelsen
Salgsmoms (”udgående moms”) og købsmoms (”indgående moms”) skal du opgøre hver for sig.

Salgsmomsen er et beløb, du har opkrævet af dine kunder på statens vegne og skal betales til SKAT. Købsmomsen er beløb, du har ”lagt ud” og skal have retur fra staten. Du opgør momsen ved at trække de to beløb fra hinanden og betale forskellen til SKAT. Er købsmomsen større end salgsmomsen, skal du i stedet have penge retur.

 

Afgifter
Foruden købs- og salgsmoms indeholder momsregnskabet rubrikker til opgørelse af en række af afgifter, f.eks. el-, olie- og vandafgift. Reglerne for afgifter er ret indviklede, og du bør tage din revisor med på råd inden udarbejdelse af regnskabet.

 

Hvis du laver fejl i momsopgørelsen
Glemmer du at få noget af din købsmoms med i en momsopgørelse, så du kommer til at afregne for meget til SKAT, kan du blot medregne beløbet næste gang, du opgør momsen. Ved større beløb bør du kontakte SKAT og bede om at få fejlen rettet.

 

Betalt for lidt
Opdager du, at du har glemt noget af salgsmomsen, så du har betalt for lidt, skal du derimod straks kontakte SKAT for at få rettet fejlen.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer