Skatteregnskab – udfyld regnskabet korrekt og indsend det til skat: Sådan gør du

Når man som iværksætter taler om regnskab, tænker de fleste på regnskabet til skattevæsenet, selvom banken og eventuelt andre også skal se regnskabet. Derudover bruger du også dit regnskab til at få et overordnet overblik over virksomhedens drift.

Selvangivelsen for erhvervsdrivende
Alle danske skattepligtige modtager deres Selvangivelse fra SKAT omkring begyndelsen af april. Lønmodtagere og ledige får en almindelig selvangivelse, mens selvstændige får en “udvidet” selvangivelse.

 

Skal altid indsendes
En vigtig forskel på de to typer selvangivelse er, at man ved den almindelige selvangivelse kun skal udfylde og indsende den, hvis man har ændringer til de tal, der er fortrykt fra SKAT, mens den udvidede selvangivelse altid skal udfyldes og indsendes. Fristen for indsendelse af den udvidede selvangivelse er den 1. juli – altså 6 måneder efter skatteårets udløb.

 

Tast-selv
Selvangivelsen udfyldes online på SKAT. Har du en revisor til at hjælpe dig, vil de formentligt ordne selvangivelsen for dig.

 

Regnskabet skal ikke vedlægges
Man skal ikke længere aflevere skatteregnskabet sammen med selvangivelsen. Kun hvis SKAT senere beder om det, skal det afleveres. Men man skal altid stadig lave et skatteregnskab og opbevare det.

 

Regler for regnskabet?
Der findes en lang række regler omkring dette regnskab, i nogle tilfælde særdeles kompliceret. Men forsimplet kan man sige, at skatteregnskabet består af tre ting:

  1. Opgørelse af indtægter og udgifter for kalenderåret (indkomståret), samt nettoresultatet.
  2. Opgørelse af aktiver og passiver, dels ved årets start, dels ved årets slutning. Både virksomhedens og indehaverens private formueforhold bør medtages.
  3. Opgørelse af en såkaldt kapitalforklaring, der bl.a. viser, hvilket privatforbrug den indkomst, der fremgår af regnskabet, giver plads til.

Kapitalforklaringen er ofte den regnskabsteknisk set vanskeligste af de tre opgørelser. Kapitalforklaringen var tidligere en obligatorisk del af regnskabet, men er i dag som oftest frivillig.

 

Hvordan regner man skatten ud?
Meget forenklet kan man sige, at skatten af en indtægt tjent ved selvstændig virksomhed, er den samme som skatten af det samme beløb tjent som lønindtægt. Der er vel at mærke tale om nettoindtægt, dvs. at alle omkostninger ved virksomheden trækkes fra omsætningen, før skatten beregnes.

 

Revisorbistand
Da regnskabet som anført kan være kompliceret, vælger de fleste selvstændige erhvervsdrivende at lade en revisor udarbejde årsregnskabet, også selv om der ikke fra skattevæsenet eller andre myndigheder er formelt krav herom.

Ikke mindst i opstartsåret kan det være en god idé at have revisorhjælp, hvis man ikke selv fagligt er på hjemmebane med regnskabsforhold. Efterfølgende vælger hovedparten fortsat at lade en revisor ordne regnskabet og andre skatteforhold.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer