Hvad er en virksomhedsordning og hvordan kan du benytte dig af den?

Virksomhedsordningen er en skattemæssig ordning, der bl.a. åbner mulighed for, at den del af overskuddet der bliver i virksomheden, beskattes foreløbigt med en lavere procentsats.

Virksomhedsordningen er et kompliceret sæt af skatteregler, som det står den enkelte virksomhedsejer frit for at benytte.

Valget træffes i forbindelse med, at man afleverer selvangivelsen, og man kan frit vælge for et år ad gangen, om man vil bruge virksomhedsordningen.

Virksomhedsordningen er en undtagelse fra hovedreglen om, at skatten af virksomhedens nettoindtægt beregnes på samme måde som skatten af en lønindtægt.

 

Overskud kan blive i virksomheden
Ifølge hovedreglen er det ligegyldigt om de penge, der er tjent i virksomheden, er hævet til privatforbrug, eller om de fortsat er i behold i virksomheden.

Virksomhedsordningen åbner mulighed for, at den del af overskuddet, der bliver i virksomheden, beskattes foreløbigt med en lavere sats. Det kan være en stor fordel, hvis noget af virksomhedens overskud skal investeres i virksomheden, fordi den vokser.

 

Renteudgifter = driftsudgift
En anden fordel er, at renteudgifterne behandles ligesom virksomhedens øvrige driftsudgifter. Det betyder, at hvis du har store renteudgifter i din virksomhed, kan det være en væsentlig fordel at benytte virksomhedsordningen.

 

Kapitalafkast
Hvis man har penge bundet i virksomheden, kan man beregne et såkaldt kapitalafkast af disse og få en del af overskuddet beskattet som kapitalindkomst (svarende til renteindtægter) i stedet for som personlig indkomst (svarende til lønindkomst).

 

Skal jeg anvende virksomhedsordningen?
Virksomhedsordningen er kompliceret at anvende i praksis, og stort set alle der benytter den, anvender revisorbistand til udarbejdelse af skatteregnskabet.

Hvis du har et stort nettooverskud før renter, eller hvis du har store renteudgifter i virksomheden, kan du muligvis have stor fordel af at benytte virksomhedsordningen.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer