Moms og skat ved afvikling – sørg for det går korrekt til, hvis virksomheden lukker

Lukker man sin virksomhed, frivilligt eller ej, vil der normalt være et mellemværende med de offentlige myndigheder, som man skal forholde sig til.

Moms
Er der ingen aktiver i behold ved virksomhedens lukning, er der heller ingen særlige problemer omkring momsen.

SKAT skal have besked om at virksomheden ophører, og virksomheden skal dermed afmeldes officielt hos SKAT. Momsregnskabet skal herefter udarbejdes på normal vis for den sidste momsperiode, virksomheden eksisterer.

Sælges virksomheden som en helhed til en ny indehaver, skal der ikke betales moms af salgssummen. I stedet skal man meddele salget samt den nye indehavers navn til SKAT.

Er der aktiver i behold, som du overtager privat i forbindelse med lukningen, skal du meddele dette til SKAT i forbindelse med at virksomheden afmeldes. Herefter skal du aftale med SKAT, i hvilket omfang dette giver anledning til efterbetaling af moms.

 

Skat
Skatteregnskabet skal udarbejdes og afleveres for lukningsåret efter de normale regler. Dette gælder, uanset om virksomheden kun har været i drift i en ganske kort periode i det pågældende år, f.eks. hvis lukningen sker i starten af et kalenderår.

Hovedparten af de tab, du måske konstaterer ved lukningen, kan medtages som fradrag i skatteregnskabet.

Dette gælder f.eks. hvis du sælger dit varelager eller dine driftsmidler til en lavere værdi, end disse aktiver er bogført til. Får du en gevinst ved salg af disse aktiver, er gevinsten til gengæld skattepligtig.

Visse tab, f.eks. tab ved salg af fast ejendom, kan ikke umiddelbart trækkes fra i skatteregnskabet.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer