Valg af importørstatus – opbyg din virksomhed efter ideelle omstændigheder

Du kan vælge at organisere din importørvirksomhed på flere forskellige måder, alt efter hvad der passer bedst til dine behov.

Det kan være som handelsselskab, agent, forhandler eller datterselskab af et udenlandsk selskab. Alt efter hvad du vælger, vil styringen af virksomheden være forskellig og import vil også foregå anderledes.

 

Handelsselskab
I et handelsselskab vil man ofte finde en blanding af flere af ovenstående. Du kan være både forhandler, grossist og agent under samme tag. Ofte ses i handelsselskaber flere bi-firmanavne, hvor virksomheden markedsfører sig målrettet mod flere helt forskellige kunde målgrupper.

 

 Agent
Som agent fungerer du som din leverandørs forlængede arm. Du er sælger for virksomheden i dit område, men sælger i eget navn og for egen regning. Aflønningen udgøres af provision samt adgang til salgs- og markedsføringsmateriale.

Varerne sendes direkte fra leverandøren til kunden med en kopi af fakturaen til dig. Ellers vil du som regel kun have med produktet at gøre i salgsøjeblikket og i tilfælde af reklamationer.

 

Agenturvirksomhed
Almindeligvis består en agenturvirksomhed af en række agenturer, der supplerer hinanden. Det kunne for eksempel være en virksomhed, der producerer elastikker, knapper, trykknapper, bånd, lynlåse og lignende. Flere end 7-10 agenturer bliver oftest for mange, da du så ikke har tid til at gøre nok ud af alle produkter.

Lovmæssigt nyder agenter god beskyttelse inden for EU, mens sikkerheden er væsentligt mindre udenfor EU.

Det kan være en god ide at få en jurist ind over, når du skal lave din agentkontrakt. Husk at få alle aftaler med, for eksempel i forhold til hvornår provisionen udbetales, hvem der betaler for rejseomkostninger i forbindelse med messedeltagelse og hvor meget uddannelse du modtager.

 

 Opsige agentur
Et agentur kan opsiges, hvis aftalen misligholdes. Eksempelvis hvis du ikke sælger så meget, som du har lovet, eller du mister kørekortet og kan derfor ikke besøge kunder i 6 måneder. Det kan også være hvis leverandøren ikke betaler den lovede provision eller han ikke giver dig det lovede salgsmateriale.

 

Forhandler
En forhandler ligner umiddelbart en agent, men som forhandler lægger du varerne på lager for egen regning og risiko, men indenfor et mere eller mindre synligt koncept.

Nogle forhandlere arbejder i leverandørens navn, eksempelvis inden for bilbranchen. Andre er karakteriseret ved de produkter, de forhandler – bl.a. inden for landbrugsmaskiner og andre forarbejdende maskiner.

Forhandlere nyder ingen særlig lovmæssig beskyttelse. Hvis du baserer din forretning på forholdsvis få leverandører, er det ekstra vigtigt, at du har gode, og juridisk holdbare aftaler med dem. Disse aftaler er ikke altid så nemme at få på plads, og det kan være fristende at gå i gang uden.

Hvis leverandøren efter et par år synes bedre om en anden forhandler, så kan han stort set uden videre tage forhandlingen fra dig og give den til en anden. Derfor bør du sikre dig et solidt, juridisk gældende aftalegrundlag, så det ikke kan ske. Du har selvfølgelig samme frihed til at skifte leverandør, igen afhængigt af det aftalegrundlag, I når frem til.

 

Datterselskab
Etablerer du dig som medindehaver af et datterselskab under et udenlandsk firma, skal du være opmærksom på relevant lovgivning og beskatningsregler i den forbindelse.  Se eksempelvis Erhvervsstyrelsens vejledning for filialer af udenlandske selskaber i Danmark.

Et datterselskab vil i denne sammenhæng oftest være en salgs- og servicevirksomhed, hvor moderselskabet har vurderet, at det er nødvendigt selv at være til stede på markedet frem for at lade sig repræsentere af en agent eller forhandler.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer