Virksomhedens 7 faser

Enhver virksomhed gennemløber nogle faser i sin eksistens, en livscyklus om man vil, uden at betegnelsen dog indebærer, at virksomheden entydigt bevæger sig frem på en linje fra vugge til grav. Det kan være meget mere konfust end det. Her gennemgås de syv faser.

Livscyklus i en virksomhed vedrører først og fremmest virksomhedens mål. Mål opstår og bliver født, og mål bliver opnået og må erstattes af andre. Samtidig gælder det dog, at man skal lade falde, hvad der ikke kan stå. Det er ikke en dyd at sikre en virksomheds overlevelse, hvis den ikke kan få et værdigt liv og være til gavn for sine ejere og ansatte.

Virksomheder må være tilrettelagt sådan, at de bedst muligt er i stand til at opnå de fastsatte mål. Derfor er der en tæt forbindelse mellem virksomhedens mål, dens struktur og dens måde at fungere på. Derfor gælder en livscyklus for mål også for virksomheden – eller i det mindste for dens struktur og funktioner.

 

Syv faser
En beskrivelse af faserne i en virksomheds livscyklus kan bruges til at identificere virksomhedens aktuelle placering i et udviklingsforløb. Nedenfor er angivet en model for en livscyklus bestående af syv faser. For hver fase er der et antal spørgsmål. De kan bruges som vejledende overskrifter for nogle emner, det vil være relevante at søge belyst for ledelsen af den virksomhed, der befinder sig i den pågældende fase.

Spørgsmålene er fremadrettede. Det vil sige at. hensigten med dem er, at forberede virksomheden på den næste fase i udviklingsforløbet.

Alle virksomheder er unikke i den forstand, at de er forskellige fra andre på en række punkter. Nogle virksomheder springer faser over i deres udvikling. Længden af de perioder, den enkelte virksomhed befinder sig i en fase, vil variere meget. Vi har formuleret spørgsmål, der vil være behjælpelige, når jeres virksomhed står i den pågældende fase.

 

1. Den nyfødte virksomhed
– er den dugfriske virksomhed. Kan også være det nye projekt eller den nye afdeling

 • Hvad er vores virksomheds vision?
 • Hvorfor eksisterer vores virksomhed? Hvad er dens formål?
 • Hvordan ser virksomheden ud?
 • Hvordan kan visionen virkeliggøres?

 

2. Pionérvirksomheden
– er lille og hurtigt voksende med en magtfuld person eller dominerende gruppe som leder(e)

 • Skal vi forblive en lille virksomhed eller skal vi blive større?
 • Hvis virksomheden vokser, hvilke systemer skal vi så have for at kunne styre udvidelsen?
 • Hvilke nye medarbejdere skal vi have, og hvordan bliver de integreret?
 • Hvem kan erstatte lederen/lederne, og hvilke planer har vi for tronfølge?
 • Skal vi have en ny ledelsesstil?

 

3. Den rationelle virksomhed
– er blevet større, mere kompleks og mere selvstændig i sine handlinger

 • Har virksomhedens grundlæggere føling med markedets behov netop nu?
 • Er ledelsesstilen for autoritær, for personlig?
 • Hvordan kan vi bruge systemer til at tilvejebringe orden, rationalitet, retfærdighed og ensartethed?
 • Hvilke nye procedurer er der brug for i personaleledelse?
 • Hvilke specialistfunktioner har vi brug for i salg, personaleledelse, udvikling?

 

4. Den etablerede virksomhed
– har netop karakter af at være etableret. Den har formelle procedurer og en gennemtænkt ledelse af næsten alle sine funktioner

 • Hvordan kan vi fremme iværksætteri, motivation og lyst til at tage en risiko?
 • Hvordan kan vi forhindre forskelsbehandling, stivhed og bureaukrati?
 • Hvordan kan vi forhindre barrierer mellem afdelinger og funktioner?
 • Kan vi decentralisere og give mere selvstyre til frontlinje afdelinger?
 • Begynder vores forretningsområde at kede os?

 

5. Virksomheden i vildnisset
– har mistet retningssansen og er ude af takt med markedet

 • Hvordan kan vi ændre forholdet til kunder og leverandører?
 • Har vi de rigtige kunder?
 • Hvordan kan vi ændre vores syn på omverdenen fra at være en, der er fuld af fjender og trusler til en, der er fuld af muligheder og potentielle allierede?
 • Hvorfor er vi her?
 • Hvad skal vores nye formål og mål være?

 

6. Den døende virksomhed
– udviser konstant svigtende resultater – eller har opnået sit mål

 • Er det tidspunktet, hvor virksomheden skal afgå ved døden?
 • Skal vi overveje at slutte tingene på en god måde eller prøve at skabe nyt liv ved et management buyout, ved at slå os sammen med andre eller ved at skære store dele af virksomheden væk?
 • Hvilke forpligtelser har vi overfor aktionærer, ansatte, kunder, leverandører og samfundet?
 • Hvilke nye frø kan spire fra virksomheden?

 

7. Virksomheden under forandring
– er virksomheden der har identificeret nye mål, ny identitet, nyt liv

 • Hvad er vores nye vision og hvad er formålet med at fortsætte virksomheden?
 • Hvem er vores nye kunder og hvilke nye ydelser tilbyder vi de gamle?
 • Hvordan kan vi ændre vores arbejdsmetoder og –vaner så vi kan nå vores nye visioner og mål?
 • Hvordan kan vi lære af det, vi gør?

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer