Moms ved import – kend de forskellige regler, og sørg for at registrere varerne korrekt

Når du handler med udlandet, er der forskellige regler med hensyn til moms, der skal overholdes.

Moms ved køb i EU-lande
Køber du varer fra en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land, vil der ikke være moms på fakturaen, hvis den udenlandske virksomhed har fået dit SE/CVR-nummer.

Du skal imidlertid selv beregne en såkaldt erhvervelsesmoms på 25 pct. af fakturaværdien. Du skal medregne erhvervelsesmomsen til din salgsmoms, når du skal angive og betale moms, men kan i øvrigt trække erhvervelsesmomsen fra i samme omfang som momsen på varer, du køber hos en dansk virksomhed. Din indkøbspris vil dermed være den samme, uanset om du køber varen i Danmark eller i et andet EU-land.

 

Moms ved salg af varer til andre EU-lande
Hvis du sælger varer til en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land, kan du sælge varen uden moms, hvis du sørger for at få den udenlandske kundes momsnummer, og hvis varerne rent faktisk forlader Danmark.

Du skal i momsangivelsens rubrik B skrive, hvor meget du har solgt for i alt og på en særlig liste give SKAT besked om, hvor meget du har solgt for til hver enkelte kunde.

Du skal være klar over, at du hæfter for momsen, hvis det viser sig, at den udenlandske virksomhed ikke er momsregistreret.

Sælger du varer til private kunder i et andet EU-land, skal du opkræve dansk moms, ligesom når du sælger til en dansk kunde. Derudover skal du hvert kvartal udfylde og indsende særlige lister til SKAT.

 

Køb af varer i lande uden for EU
Køber du varer i lande uden for EU, skal du registreres som importør hos SKAT.

Du skal i nogle tilfælde betale told og evt. punktafgift af varer, du køber i lande uden for EU. Tolden, som bliver beregnet af toldværdien, dvs. typisk af fakturaværdien og fragtomkostningerne, kan du trække fra i dit skatteregnskab som en driftsomkostning.

Du skal også beregne en såkaldt erhvervelsesmoms på 25 pct. af toldværdien. Denne moms kan du dog trække fra ligesom momsen på varer, du køber hos en dansk virksomhed.

Når varerne er kommet til Danmark, skal de fortoldes inden 14 dage. Det betyder, at du skal udfylde et såkaldt EU-enhedsdokument og sende dokumentet og en kopi af faktura og fragtbrev mv. til dit toldcenter.

 

Salg af varer til lande uden for EU
Sælger du varer til lande uden for EU, skal du registreres som eksportør hos SKAT. Inden varerne udføres, skal de forevises ved toldcentret der, hvor de går ud af landet.

Du kan sælge varerne uden moms, hvis du kan dokumentere, at de er sendt ud af EU. Denne dokumentation vil du have, hvis du opbevarer en kopi af EU-enhedsdokumentet eller af DSB`s eller postvæsenets kvittering for, at du har indleveret varerne. Det er også dokumentation hvis det af faktura, bankafregning mv. fremgår, at varerne er eksporteret til en kunde uden for EU.

 

Køb og salg af ydelser
Køber du ydelser, d.v.s. ikke fysiske produkter,  i udlandet, skal du som hovedregel selv beregne og betale moms af værdien. Omvendt skal du som hovedregel ikke beregne eller opkræve moms af ydelser, du sælger til udlandet.

Som iværksætter er der mange ting at holde styr på. Vi hjælper dig med de vigtigste skabeloner, herunder bl.a. en konsulentaftale skabelon.

Vi bruger Cookies på dette site for at forbedre brugeroplevelsen og indhente statistik til intern såvel som ekstern brug.

Ved at klikke på et link på siden giver du os tilladelse til at lægge cookies på din computer